Papido Torino Torino
PapidO > Torino > 20-30 Anni


Venerdi Torino

Kogin's Club
Vogue Disco
venerdì 1 marzo

Give me House @ Kogin's Club

Prenotazioni ✆ 0117538980

Tavolo
Corso Sicilia, 6 Torino
venerdì 1 marzo

Too Much @ Vogue Disco

Tavolo Pista 100€ (4 Pass)
Tavolo Privè 120€ (4 Pass)
Prenotazioni ✆ 0117538980

Tavolo
Via Andrea Doria, 9 Torino
venerdì 1 marzo

Too Much @ Moya

Prenotazioni ✆ 0117538980

Tavolo
Strada Sabaudia, 25 Torino

Sabato Torino

Casa Rattazzi
sabato 2 marzo

Dinner Show @ Casa Rattazzi

Prenotazioni ✆ 0117538980

Via Urbano Rattazzi, 2 Torino
sabato 2 marzo

Chica Loca @ Vogue Disco

Kit Base 130€ (4 Pass)
Kit Premium 150€ (4 Pass)
Prenotazioni ✆ 0117538980

Tavolo
Via Andrea Doria, 9 Torino