Papido Torino Torino
PapidO > Torino > Target Open


Sabato Torino

Vogue Disco
sabato 15 giugno

Chica Loca @ Vogue Disco

Kit Base 130€ (4 Pass)
Kit Premium 150€ (4 Pass)
Prenotazioni ✆ 0117538980

Tavolo
Via Andrea Doria, 9 Torino

Venerdi Torino

Vogue Disco
venerdì 21 giugno

Too Much @ Vogue Disco

Tavolo Pista 100€ (4 Pass)
Tavolo Privè 120€ (4 Pass)
Prenotazioni ✆ 0117538980